Zielone Pióra!

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu

email:zielonepiora@wp.pl,                                                   tel. / fax 61 8201 112

                                                                  

REGULAMIN  XXXIV WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  LITERACKIEGO

ZIELONE  PIÓRA

I. CELE

–          stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej i jej oceny przez krytyków, poetów i wydawców,

–          stworzenie warunków do rozwijania własnych uzdolnień poetyckich i prozatorskich,

–          zapewnienie publikacji najwartościowszych utworów młodych twórców.

 

II. ORGANIZATORZY

–          Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,

–          Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – oddział w Poznaniu,

–          oraz współpraca z Delegaturami Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru):
 • 1-5 utworów poetyckich,
 • 1 -2 utwory prozatorskie (do 3000 znaków).

Zgłoszone teksty – wcześniej niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów – powinny wpłynąć w 4 zestawach (dla 4 jurorów). Każdy zestaw należy oznaczyć godłem     i do kompletu dołączyć 1 zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia /wzór w załączeniu/. Pojedyncze egzemplarze nie będą oceniane.

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Uczestnikami finału wojewódzkiego mogą zostać wyłącznie laureaci konkursu rejonowego. Teksty nadsyłane bezpośrednio do komisji finałowej, z pominięciem rejonu, nie będą oceniane.
 • Rejonami są Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.
 • Delegatury wyznaczają placówkę do przeprowadzenia eliminacji rejonowych.
 • uczestnicy turnieju prezentują jeden tekst poetycki, nigdzie wcześniej niepublikowany i niezgłaszany do innych konkursów,
 • spośród tych prezentacji jury wybierze jeden tekst, który zostanie nagrodzony,
 • jury ma prawo nie przyznać tej nagrody.
 1. Wyznaczone placówki rejonowe przesyłają do finału wojewódzkiego protokół oraz najciekawsze teksty wybranych 20 uczestników (17 w kategorii poezji i 3 w kategorii  prozy) do 27 grudnia 2012 roku na adres bezpośredniego organizatora – MDK nr 2          w  Poznaniu.
 2. Jury wojewódzkie kwalifikuje teksty do tomiku laureatów oraz przyznaje łącznie 15 nagród i wyróżnień rzeczowych w dwóch kategoriach: poezja i proza. O podziale nagród każdorazowo decyduje komisja.
 3. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostają zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 15 marca 2013 roku w MDK nr 2  w Poznaniu.
 4. Podczas  uroczystości finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro.

            Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro

 1. Organizatorzy zapewniają publikację nagrodzonych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania ich do działań pokonkursowych.

Zakwalifikowane /przez komisje rejonowe/ do finału teksty 20 uczestników (17 w kategorii poezji i 3 w kategorii prozy) należy przesłać do 27 grudnia 2012 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań

z dopiskiem na kopercie: ZIELONE PIÓRA

 

Obowiązujące terminy:

1. Eliminacje:

w rejonach: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań – w terminie do 15 grudnia 2012 r., zgłoszenia (z dopiskiem na kopercie ZIELONE PIÓRA) pod następującymi adresami:

Kalisz:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu ul. Kordeckiego 19 62-800 KALISZ,  osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Zbigniew Taranek;

Konin

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura  w Koninie

ul. św. Maksymiliana Kolbe 3, 62-510 KONIN,

osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji –  Dorota Rogalska-Kaczor;

Leszno:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, ul. Pl. Kościuszki 4, 64-100 LESZNO, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Tadeusz Ilmer

Piła

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile, Al. Niepodległości 33, 64-920 PIŁA,

osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Małgorzata Banaczkowska

Poznań

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 POZNAŃ,

osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Urszula Nowak.

 

2. Finał:

obowiązujący termin nadsyłania utworów (wraz z protokołem rejonowej komisji konkursowej) pod adresem MDK nr 2 w Poznaniu – 27 grudnia 2012 r.

Opiekun  konkursu – Urszula Nowak

Uwaga!

Ocenie nie będą podlegać utwory z błędami ortograficznymi oraz zgłoszenia niespełniające wymagań regulaminu.

Wzór karty zgłoszenia (wypełniamy 2 strony)

Format: A6(148×105), układ poziomytylko 1 egz. w 1 kopercie opatrzonej godłem

str.1

Anna Kowalska – godło: Sowa

kl. 1c Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szk. Odzieżowych

ul. Poznańska 2,  61-647 Poznań        tel. (61)8542674

Adres domowy: ul. Leśna 4, 61-643 Suchy Las    tel. (61)8123432,   kom. 602 280790

email: annak@wp.pl

nauczyciel/opiekun: mgr Irena Pawlak         tel.:                         email:

str. 2 (na odwrocie)

Oświadczam, że utwory nadesłane na KONKURS            LITERACKI ZIELONE PIÓRA organizowany w Młodzieżowym Dom Kultury nr 2 w Poznaniu są mojego autorstwa. Nie były one wcześniej publikowane i zgłaszane do innych konkursów.

W przypadku ujawnienia oraz udowodnienia przez organizatora plagiatu, jestem świadomy/a możliwości mojej dyskwalifikacji z konkursu oraz konsekwencji prawnych wynikający z przestrzegania praw autorskich.

 

……………………………………………..                                                  ……………………………………………………………………..

miejscowość, data                                                                                          czytelny podpis uczestnika konkursu

 

One thought on “Zielone Pióra!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *