KONKURS

Regulamin szkolnego konkursu:”Październik-Miesiącem Bibliotek Szkolnych”
Ogłoszonego w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lesznie

1. Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Lesznie: Dorota Pietrowicz, Sylwia Dorożyńska oraz nauczyciel języka polskiego Joanna Klemenska organizują Szkolny Konkurs Literacki promujący czytanie książek oraz bibliotekę.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora i nie ma rangi konkursów , o których mowa w Zarządzeniu nr 28 Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992r.W konkursie tym nie obowiązują reguły konkursów przedmiotowych określone przez Delegaturę Zamiejscową Kuratorium Oświaty w Lesznie.
3. Cele konkursu:
a) promowanie czytelnictwa oraz korzystania z biblioteki,
b) ocena umiejętności napisania wiersza lub aforyzmu,
c) zachęcanie do czytania książek.
4.Temat konkursu:
a) krótki wiersz propagujący czytanie książek,
b) aforyzm/hasło o bibliotece lub książce.
5.Organizacja i przebieg konkursu:
a) uczeń biorący udział w konkursie pisze pracę w jednej z dwóch kategorii:
* krótki wiersz na temat czytania książek lub o bibliotece
* aforyzm/hasło promujący czytanie książek lub bibliotekę
b)konkurs jest jednostopniowy- obejmuje etap szkolny,
c) etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Pietrowicz, Sylwia Dorożyńska,Joanna Klemenska. Komisję powołuje dyrektor szkoły
d) prace pisemne należy oddać w bibliotece szkolnej lub p. J.Klemenskiej do dnia 28.09.2012r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *